نرم افزار حسابداری فراسامان نسخه سردخانه (پیشرفته)

81,000,000 

نقد و بررسی اجمالی
امکانات این نسخه به شرح ذیل می باشد. سردخانه متوسط + طرف حساب و کالا و خدمات: تعريف طبقه کالا. مالي: تعريف تنخواه. حسابداري: معرفي مراکز هزينه, جستجوي ريالي و آرتيکلي اسناد, مشاهده تراز تفصيل, مشاهده تراز طبقات تفصيل, مشاهده تراز معين, مشاهده تراز کل, دفتر معين, دفتر تفصيل, دفتر کل. . امكان مرور حسابها از تراز كل/معين/تفصيل بصورت درختواره اي تا سند صادر شده توسط سيستم امكان مرور حسابها از تراز كل/معين/تفصيل بصورت درختواره اي تا سند صادر شده توسط سيستم مرور وضعيت طبقات مختلف تفصيل تا سند مربوطه.وساير موارد ديگر… گروه حسابها و کنترل آنها: تعيين انواع ورود و خروج مجاز براي انبارها, معرفي حساب طبقه تفصيل. . با امكان تعريف در طبقه بندي هاي مختلف.وساير موارد ديگر… ثبت نهايي دفاتر: ثبت دفاتر قانوني. . امکان دائمي کردن اسناد و تخصيص شماره کل براي اسناد با مدل هاي مختلف.وساير موارد ديگر… عمليات جامع براي ها: عمليات درختواره. ليست برخي گزارش هاي موجود: کلي دارائي, کلي بدهکاران و بستانکاران, صدور گروهي چک دريافتي, ظرفيت هاي تخصيص يافته قرارداد, صدور گروهي اسناد, صدور اسناد دائم, صدور سند كل, ليست افراد ارسالي پيامك, كاردكس ليستي مقداري ريالي كالا, جمع گردش ريالي در انبار, چاپ گروهي فاكتورها, موجودي به تفکيک سري, هاي فاکتورهاي تسويه نشده که مدت اعتبار آنها فرا رسيده كاردكس ريالي کالاها. . امکان مشاهده مقادير پر شده قرارداد/امکان مشاهده رسيد هاي انجام شده قرارداد/امکان مشاهده ويژگي هاي هر سري وارد شده کالاي قرارداد /امکان مشاهده تخصيص يا عدم تخصيص فضا به قرارداد/امکان مشاهده تخصيص يا عدم تخصيص به رسيد هاي قراداد انتخاب ستونهاي مورد نظر براي خروجي ،خروجي word/Excel/Html و ساير موارد ديگر،لازم به ذکر است سيستم گيري نرم افزار کاملا انعطاف پذير بوده و کاربر مي تواند بر روي هر يک از فيدلها مانور داده و انواع هاي مختلف از هر يک از تک تک ها گرهاي جديدي را ايجاد نموده و يا هاي موجود را با سليقه خود اصلاح نمايد.وساير موارد ديگر… انبار: پکيج بندي سالن. . امکان تعريف پکيج بندي و بخش بندي قسمت هاي مختلف انبار و سردخانه اعم از سالن/سمت/رديف/زير رديف/طبقه/پالت و…/امکان توسعه پکيج بندي و يا بخش بندي در هر زمان مورد نياز بعد از پياده سازي سيستم.وساير موارد ديگر

توضیحات

نرم افزار حسابداری نسخه  تخصصی سردخانه پیشرفته  فراسامان

 

امکانات نرم افزار حسابداری نسخه تخصصی سردخانه پیشرفته فراسامان به شرح ذیل می باشد.

قابلیتهای کلیدی نسخه های سردخانه:

اتصال آنلاین به اپلیکیشن موبایل⇐ بیشتر بخوانید
سامانه پیامکی ⇐ بیشتر بخوانید
ثبت قراردادهای نگهدای کالا
ثبت تخصیص فضا برای کالاها در موقعیت های مختلف سردخانه

نرم افزار حسابداری نسخه تخصصی سردخانه پیشرفته فراسامان

ثبت ویژگی های کالا در موقع رسید به سردخانه اعم از میزان رسیدگی ، تگرگ زدگی و …
امکان پکیج بندی سردخانه
امکان اتصال به سامانه پیامکی
اتصال به انواع باسکول
ثبت وزن خالی ماشینها
توزین اول
توزین دوم

نرم افزار حسابداری نسخه تخصصی سردخانه پیشرفته فراسامان

اتصال به دوربین
اخذ پلاک از دوربین
کرایه حمل رانندگان
تخفیفات
ثبت پروژه
خدمات عمومی باسکول
صدور حواله های مشتریان بصورت یکجا و مرحله به مرحله
فروش بر اساس قرارداد فروش و کنترل قرارداد

نرم افزار حسابداری نسخه تخصصی سردخانه پیشرفته فراسامان

انجام کلیه عملیات حسابداری/انبارداری/حقوق و دستمزد/خزانه داری و صدور اسناد مربوطه بصورت اتوماتیک
مشاهده قیمت تمام شده/ سود و زیان قرارداد
مشاهده کلیه گزارشهای عملیات و تاریخچه عملیات جهت کنترل کاربران بصورت جامع
کنترل سطح دسترسی کاربران بصورت دقیق
بستن انبارها و انتقال موجودی انبارها بصورت اتوماتیک

نرم افزار حسابداری نسخه تخصصی سردخانه پیشرفته فراسامان

 

امکانات نرم افزار حسابداری نسخه تخصصی سردخانه پیشرفته فراسامان :

سردخانه متوسط +

کالا و خدمات: تعريف طبقه کالا, جستجوي پيشرفته کالا
رسيد/تحويل هاي دستي: خريد, برگشت از فروش, اول دوره کالا, اماني از ديگران, سفارش خريد, برگشت از خريد, برگشت اماني از ديگران, اماني به ديگران, فروش ضايعات, فروش بر اساس پيش فاکتور, برگشت اماني ما, تبديل اماني قبلي به جديد, انتقال از, مصرف داخلي, تبديل اماني به فروش, فروش, انتقال به, اضافه انبارگرداني, كنترل اضافه انبارگرداني اصلي, كنترل اضافه انبارگرداني فرعي, انتقال از دوره قبل , كسري انبارگرداني , كنترل كسر انبارگرداني اصلي, كنترل كسر انبارگرداني فرعي, انتقال به دوره بعد
مالي: تعريف صندوق, تعريف تنخواه, دريافت گروهي چک, تعريف منابع, تعريف مصارف
حسابداري: ثبت سند, مشاهده تراز کل, مشاهده تراز معين

نرم افزار حسابداری نسخه تخصصی سردخانه پیشرفته فراسامان

گروه حسابها و کنترل آنها: معرفي حساب کل, معرفي حساب معين
عمليات پايان دوره: عمليات بستن انبارها
ثبت نهايي دفاتر: ثبت دفاتر قانوني, برگشت دفاتر قانوني
كاربران و دسترسي ها: معرفي گروه کاربران, ليست کاربران سيستم, تعيين حقوق دسترسي گروه کاربران
عمليات جامع براي گزارشها: تنظيمات پيشرفته كريستال ريپورت
فاکتورها: فاکتورپرداخت اماني, فاکتورضايعات, فاکتوردريافت اماني, فاکتورفروش سفارش فروش, فاکتورفروش پيش, فاکتور فروش تحويل, فاکتور خريد رسيد, فاکتور تبديل اماني به فروش

نرم افزار حسابداری نسخه تخصصی سردخانه پیشرفته فراسامان

توليد: تعريف سري ساخت
رسيد/تحويل هاي اتوماتيک باسکول: اجناس خدمات عمومي باسکول, خريد باسکول, برگشت از فروش باسکول, برگشت از خريد باسکول
مجوزها: سفارش فروش, پيش فاکتور
انبار: پکيج بندي سالن
ليست برخي گزارشهاي موجود: گزارش تعيين دسترسى معين به طيقه تفصيل, گزارش دفتر تفصيل, گزارش روزنامه کل, گزارش کلي بدهکاران و بستانکاران, گزارش اسناد صادره, گزارش فاكتور هاي فروش‌, گزارش فروش ريالي ماهانه, گزارش خريد ريالي ماهانه, گزارش فروش مقداري ماهانه, گزارش صدور گروهي چک دريافتي, گزارش پرداختهاي تنخواه, گزارش رسيد ها و تحويلهاي ماهانه, گزارش تگ انبارگرداني, گزارش کالاهاي فاکتور, گزارش سري کالاها, گزارش كاردكس کالاها, گزارش موجودي کالا به تفكيك انبار, گزارش رسيد / تحويل هاي يك مجوز, گزارش ظرفيت هاي تخصيص يافته قرارداد, گزارش روزنامه, گزارش ترازنامه, گزارش صدور اسناد دائم, گزارش پيش مشاهده اسناد, گزارش صدور سند كل, گزارش چاپ فيش بانکي, گزارش چاپ روي چک بانک پارسيان, گزارش بانك صنعت و معدن, گزارش بانك سينا, گزارش ليست رسيد/تحويل ليستي, گزارش رسيد تحويل نوع دوم, گزارش رسيد تحويل ليستي نوع دوم, گزارش رسيد تحويل ليستي-بدون قيمت, گزارش تخفيفهاي گروهي

نرم افزار حسابداری نسخه تخصصی سردخانه پیشرفته فراسامان

گزارش چاپ گروهي چک, گزارش كاردكس ليستي مقداري ريالي كالا, گزارش جمع گردش ريالي در انبار, گزارش نمودار ميزان هزينه به تفكيك ماههاي سال, گزارش نمودار ميزان دريافت نقدي به تفكيك ماههاي سال, گزارش نمودار تعداد و مبلغ چكهاي دريافتي به تفكيك ماههاي سال, گزارش نمودار تعداد و مبلغ چك هاي پرداختي به تفكيك ماههاي سال, گزارش نمودار موجودي كالا به تفكيك انبار, گزارش نمودار ميزان خريد خالص مشتريان به تفكيك ماههاي سال, گزارش نمودار عملكرد كاربران به تفكيك ماههاي سال, گزارش دريافتي و پرداختي هاي مبناها, گزارش خلاصه ليست رسيد/تحويل به تفکيک تاريخ رسيد/تحويل, گزارش سند عمليات, گزارش خلاصه چاپ گروهي فاكتورها, گزارش کالاهاي رسيد/تحويل, گزارش خدمات عمومي باسکول, گزارش ليست موجودي انبار, گزارش تاييد اسناد موقت

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نرم افزار حسابداری فراسامان نسخه سردخانه (پیشرفته)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *