نرم افزار حسابداری فراسامان نسخه سردخانه (شبکه) دو کاربره

93,000,000 

توضیحات

کلیه امکانات نسخه متوسط  سردخانه با قابلیت دو کاربر شبکه

طرف حساب و کالا و خدمات: تعريف اعتبارات طرف حسابها, تعريف طرف حساب, تعريف کالا.

کنترل اعتبار مقداري و ريالي فروش،گروه بندي درختواره اي بصورت نامحدود ايجاد بارکدهاي سفارشي،انواع نرخ خريد و فروش کالا،کنترل حداقل و حداکثر موجودي کالا،نقطه سفارش،ايجاد گروههاي کالايي بصورت درختواره اي بصورت نامحدود،عکس کالا،امكان معرفي نامحدود قيمت فروش جهت هر كالا ، معرفي كاردكس تعدادي و ريا.وساير موارد ديگر…

رسيد/تحويل هاي دستي: افت کالاي اماني, تحويل دستي, رسيد دستي.

امكان ثبت رسيد/تحويل مبنادار، رسيد برنامه توليد،تحويل برنامه مصرف محصول نيم ساخته بصورت دستي و با كنترل هاي ويژه،امكان ثبت فاكتورهاي مبنا دار بيش از ۲ مرحله اي،امكان ثبت رسيد/تحويل كالاها بصورت دستي (مبنادار غيرمبنادار) و صدور فاكتور اتوماتيك،صدور حواله خروج کالا از انبار و ارسال کالا به مقصد و رسيد ورود کالا به انبار،ارائه و دريافت خدمات بر اساس قرارداد و يا مستقيم،رسيدوتحويل کالاهاي قرارداد،کنترل کالاهاي قرارداد.وساير موارد ديگر…

انبارگرداني و قيمت تمام شده: محاسبه بهاي تمام شده, ورود اطلاعات انبار گرداني.

انبارگرداني جامع و سريع توسط باركدخوان محاسبه مجدد بهاي تمام شده کالاها در هنگام ثبت فاکتورها به صورت نامنظم و يا حذف فاکتورها، محاسبه بهاي تمام شده به روش Fifo/ifo/Av.وساير موارد ديگر…

مالي: تعريف صندوق, تغيير وضعيت پرداختي , تغيير وضعيت دريافتي, برداشت از بانک, پرداخت سند, پرداخت نقد, دريافت سند, دريافت نقد, واريز به بانک.

با كنترل ويژگيهاي جامع عمليات مالي به صورت اتوماتيک و غيراتوماتيک عمليات مالي به صورت اتوماتيک و غيراتوماتيک.وساير موارد ديگر…

حسابداري: ثبت سند.

صدور اسناد حسابداري بطور اتومانيك و بصورت دستي،امكان تبديل اسناد موقت به دائم و دائم به موقت.وساير موارد ديگر…

گروه حسابها و کنترل آنها: معرفي حساب معين, معرفي حساب کل.

امكان تفصيل دار بودن و عدم امكان صدور سند دستي.وساير موارد ديگر…

پيكربندي: پيکربندي سيستم.

تنظيم پيش فرض صندوق، انبار، کارتخوان براي کاربران،ارسال چاپهاي اتوماتيک به سيستمهاي مختلف،ثبت تاريخچه استفاده کاربران از سيستم بصورت خودکار و قابل بودن آنها.وساير موارد ديگر…

وام و فروش اقساطي +عمليات پايان دوره: سند سود و زيان, صدور سند اختتاميه و افتتاحيه, عمليات بستن انبارها.

صدور اسناد اختتاميه و افتتاحيه،سود و زيان،انبار بصورت اتوماتيک توسط سيستم.وساير موارد ديگر…

كاربران و دسترسي ها: تعيين حقوق دسترسي گروه کاربران, معرفي گروه کاربران.

امکان ايجاد گروهاي کاربري با آرمها و تلفن ها و مشخصات اختصاصي،کنترل بر روي هر يک از عمليات براي خواندن/نوشتن/حذف/اصلاح/خواندن از ديگران و نوشتن روي ديگران و نوع ورود و خروج به انبار براي گروه هاي کاربران.وساير موارد ديگر…

عمليات جامع براي گزارشها: تنظيمات پيشرفته كريستال ريپورت.

توليد: تعريف سري ساخت.

معرفي سري ساخت براي كالاها (تاريخ انقضا/بسته شدن/بهترين تاريخ مصرف).وساير موارد ديگر…

ليست برخي گزارشهاي موجود: گزارشهاي ضروري, گزارش ارزش افزوده فروش, گزارش ارزش افزوده خريد, گزارش نقدينگي, گزارش تغيير وضعيت چكهاي دريافتي, گزارش واريز عابر بانک, گزارش مغايرت انبار گرداني, گزارش رسيد ها و تحويلهاي ماهانه, گزارش موجودي کالا به تفكيك انبار, گزارش موجودي به تفكيك كالا, گزارش روزنامه, گزارش ترازنامه, گزارش صورتحساب سود و زيان انباشته, گزارش بدهکاران و بستانکاران, گزارش رسيد تحويل نوع دوم, گزارش رسيد تحويل ليستي نوع دوم, گزارش رسيد تحويل ليستي بدون قيمت, گزارش چاپ ليستي تغيير وضعيت چكها, گزارش ليست پكيج ها, گزارش خلاصه ليست رسيد/تحويل به تفکيک تاريخ رسيد/تحويل, گزارش رسيد/تحويل هاي ناقص باسکول, گزارش کالاهاي رسيد/تحويل, گزارش خدمات عمومي باسکول, گزارش چكهاي صادره بتفكيك دريافت كننده, گزارش چكهاي صادره بتفكيك بانك.

انتخاب ستونهاي مورد نظر براي خروجي ،خروجي word/Exce/Hm و ساير موارد ديگر،لازم به ذکر است سيستم گزارشگيري نرم افزار کاملا انعطاف پذير بوده و کاربر مي تواند بر روي هر يک از فيدلها مانور داده و انواع گزارشهاي مختلف از هر يک از تک تک گزارش ها گرفته و ميتواند گزارشهاي جديدي را ايجاد نموده و يا گزارشهاي موجود را با سليقه خنمايد انتخاب ستونهاي مورد نظر براي خروجي ،خروجي word/Exce/Hm و ساير موارد ديگر،لازم به ذکر است سيستم گزارشگيري نرم افزار کاملا انعطاف پذير بوده و کاربر مي تواند بر روي هر يک از فيدلها مانور داده و انواع گزارشهاي مختلف از هر يک از تک تک گزارش ها گرفته و ميتواند گزارشهاي جديدي را ايجاد نموده و يا گزارشهاي موجود را با سلياصلاح نمايد انتخاب ستونهاي مورد نظر براي خروجي ،خروجي word/Exce/Hm و ساير موارد ديگر،لازم به ذکر است سيستم گزارشگيري نرم افزار کاملا انعطاف پذير بوده و کاربر مي تواند بر روي هر يک از فيدلها مانور داده و انواع گزارشهاي مختلف از هر يک از تک تک گزارش ها گرفته و ميتواند گزارشهاي جديدي را ايجاد نموده و يا گزارشهاي موجود خود اصلاح نمايد.وساير موارد ديگر…

رسيد/تحويل هاي اتوماتيک باسکول: قرارداد اماني از ديگران, تحويل توسط باسکول, رسيد توسط باسکول, معرفي وزن خالي ماشينها.

امکان ثبت و جستجوي اتوماتيک پروژه هاي طرف حسابها،امکان ثبت با نرخ هاي مختلف براي هر واحد کالا ، نرخ بصورت سر جمع در فروش و خريد ،ثبت تخفيف واحدي يا بصورت کلي، ثبت وزن خالي ماشينهاي مختلف براي ثبت اتوماتيک،پروژه هاي طرف حسابها، مشاهده يا عدم مشاهده تخفيف در قبض، اعمال کرايه هاي مختلف،وصل سيستم به باسکول جهت کنترل توزين و جلوگيري از اشتباهات، صدور سريع قبض فروش با رعايت کامل اصول حسابداري ، صدور شماره سريال هاي چاپي بصورت اتوماتيک،مشاهده يا عدم مشاهده کرايه در قبض،صدور رسيد و تحويل در صورت نياز در ۲ مرحله با توجه به پر و خالي بودن ماشين با فواصل زماني زياد، صدور قبض با بهترين فرمت و کيفيت،گزارش گيري بر اساس راننده،شماره ماشين،طرف حساب،وزن ماشين،پروژه،کالا ،فروش نقدي و نسيه ،گزارش بدهکاران و بستانکاران،بانکها،صندوق،انبار از تاريخ تا تاريخ خاص، ثبت تجزئي،اتصال به دوربين،ثبت انواع اضافات و کسورات،قيمت و عدم قيمت گذاري در باسکول.وساير موارد ديگر…

مجوزها و فاکتورها: قرارداد نگهداري اماني کالا, مجوزها, فاکتورها.

امکان تبديل پيش فاکتور به فاکتور ،فاکتور دريافت و پرداخت کالاهاي اماني و عودت آنها،نمايش سود هر فاکتور،صدور فاکتور بصورت اتوماتيک و تکي يا بصورت محدوسرجمع در يک يا چند فاکتور تنها با چند کليک،فروش توسط بارکدخوان،فيش پرينت،اعمال اتوماتيک به حساب ويزيتورها،فروش اقساطي،دريافت و پرداخت مبالغ فاکتورنقد، چک ، فيش يا حواله واريزي و نسيه،کنترل فاکتورهاي تسويه نشده و تسويه آنها،امکان قسط بندي روي تمام يا بخشي از مبلغ فاکتور بر مبناي ماه، هفته و روز و تعييديركرد بازپرداخت اقساط به صورت درصدي و مبلغي،درج سريع کالا در فاکتورها به عنوان يک کليد ميانبر و سريع ، امکان محاسبه سود ناويژه هر فاکتور به تفکيک کالا ، تعيين پورسانت بازارياب در فاکتور، تنظيم مهلت پيش فرض تسويه فاکتور براي گروهها و مشتريان و کنترل آنها هنگام صدور فاکتور ، امکان ثبت هزينه هاي جانبي روي فهزينه حمل يا عوارض و تسهيم آن بين حسابها،صدور صورتحساب قرارداد،امکان اضافه کردن انواع اضافات و کسورات براي انواع فاکتورها و اعمال به حساب هاي مختلف همثبت فاکتور توليد محصول بر اساس سفارش،توليد اتوماتيک به مقدار فروش رفته محصول،سفارش خريد،سفارش فروش،پيش فاکتور،برنامه توليد و مصرف محصول،قرارداد پيمانکاري،قرارداد خريد خدمات پيمانکاري،ثبت اضافات و کسورات قرارداد.وساير موارد ديگر…

انبار: تعريف انبار.

ايجاد انبارهاي ارزي،امکان کارکرد منفي با مديريت مدير سيستم.وساير موارد ديگر…

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نرم افزار حسابداری فراسامان نسخه سردخانه (شبکه) دو کاربره”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *