پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

شماره پشتیبانی: 42247111 (041)

نمایش یک نتیجه

انبار اسپاد پایه (تک کاربره) کد ۷۱۰۶۱

4,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

نسخه فوق شامل امکانات : تعریف انبار به صورت درختی و به همراه نوع انبار تعریف کالا به صورت تک سطحی تعریف واحد اندازه گیری (واحد – مقیاس ) تعریف گروه کالا و تخصیص کالا به گروه  تعریف کالا و تخصیص ویژگی ها تعریف انواع رسیدها(تعدادی) (رسید خرید ، رسید فروش رسید امانی ، رسید […]

انبار اسپاد جامع (تک کاربره) کد ۷۱۰۶۴

11,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

نسخه فوق شامل نسخه کاربردی(۷۱۰۶۲) به انضمام :‌ امکان تعریف مؤلفه برای واحدهایی از جنس سایر موارد امکان تعریف موءلفه از جنس صحیح و اعشاری تعریف واحد جایگزین با استفاده از ارتباط مؤلفه های واحد جایگزین با مؤلفه های واحد اصلی تعریف گروه ویژگی ها و تخصیص ویژگی ها به هر گروه از ویژگی ها […]

حسابداری انبار اسپاد پیشرفته کد ۷۱۰۵۴

12,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

این نسخه شامل نسخه (۷۱۰۵۲) به انضمام : امکان چند شرکتی  تجمیع سطرهای تکراری در اسناد انبار  تعریف صدور سند مشابه برای اسناد انبار تعریف اسناد یادداشت برای انواع اسناد انبار تعریف انبارهای مورد پذیرش برای انواع اسناد انبار تعریف طرف حسابهای مورد پذیرش برای انواع اسناد انبار تولید شماره سند  اتوماتیک بر اساس نوع سند […]

حسابداری انبار اسپاد ساده کد ۷۱۰۵۱

5,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

این نسخه شامل امکانات : انبار تعریف گروه انبار در یک سطح و تخصیص انبار به آن  تعریف کالا بصورت تک سطحی تعریف واحداندازه گیری (واحد – مقیاس) تعریف گروه کالا بصورت درختی در سه سطح و تخصیص کالا به گروه ثبت انواع اسناد رسید (ریالی ، تعدادی ) ثبت انواع اسناد حواله(ریالی ، تعدادی) […]

حسابداری انبار اسپاد میانی کد ۷۱۰۵۲

8,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

این نسخه شامل نسخه (۷۱۰۵۱)به انضمام : نمایش ارتباط اسناد صادر شده با یکدیگر امکان تعریف شماره سریال کالا امکان محاسبه و تعیین مغایرت نسبت به متوسط شمارش ها تعریف گروه انبارها به صورت درختی در سطوح نامحدود تعریف مسئول انبار برای هریک از انبارها امکان تعریف گروه کالا به صورت درختی در سطوح نامحدود […]