پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

شماره پشتیبانی: 42247111 (041)

نمایش یک نتیجه

کیت مشاغل هلو نسخه آرایشگاه

1,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

شرکت طرفه نگار در پی دیگر اهدافی که همانا جلب رضایت تمامی مصرف کنندگان است ، مبادرت به تولید نسخه های خاص جهت مشاغل نموده که قابل افزودن به تمامی نسخه های نرم افزار هلو می باشند .از آن جمله می توان به نسخه آرایشگاه اشاره کرد: امکان تعریف پرسنل آرابشگاه تعریف کارهای خدماتی آرایشگاه واختصاص هریک به پرسنل آرایشگاه همچنین اختصاص […]

کیت مشاغل هلو نسخه آهن فروشی

1,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

شرکت طرفه نگار در پی دیگر اهدافی  که همانا جلب رضایت تمامی مصرف کنند گان است ، مبادرت  به تولید نسخه های خاص  جهت مشاغل نموده که قابل افزودن به تمامی نسخه های  نرم افزار هلو مییباشند از آن جمله می توان به نسخه آهن فروشی  اشاره کرد : این کیت نیز مانند سایر کیتهای مشاغل […]

کیت مشاغل هلو نسخه اجاره کالا

1,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

شرکت طرفه نگار در پی دیگر اهدافی  که همانا جلب رضایت تمامی مصرف کنند گان است ، مبادرت  به تولید نسخه های خاص  جهت مشاغل نموده که قابل افزودن به تمامی نسخه های  نرم افزار هلو می باشند  از آن جمله می توان به نسخه اجاره کالا اشاره کرد:  در این کیت : امکان تعریف […]

کیت مشاغل هلو نسخه بازرگانی ماشین های اداری

1,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

شرکت طرفه نگار در پی دیگر اهدافی که همانا جلب رضایت تمامی مصرف کنندگان است ، مبادرت به تولید نسخه های خاص جهت مشاغل نموده که قابل افزودن به تمامی نسخه های نرم افزار هلو می باشند . از آن جمله می توان به نسخه بازرگانی ماشین های اداری اشاره کرد: امکان نمایش  لیست کالاهای فروش نرفته و عدم نمایش کالاهای فوق […]

کیت مشاغل هلو نسخه پارچه (طاقه ، متر ، شماره عدل)

1,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

شرکت طرفه نگار در پی دیگر اهدافی  که همانا جلب رضایت تمامی مصرف کنند گان است ، مبادرت  به تولید نسخه های خاص  جهت مشاغل نموده که قابل افزودن به تمامی نسخه های  نرم افزار هلو می باشند  از آن جمله می توان به نسخه پارچه فروشی  اشاره کرد : این نسخه در دو  مقوله […]

کیت مشاغل هلو نسخه پمپ و تاسیسات

1,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

شرکت طرفه نگار در پی دیگر اهدافی که همانا جلب رضایت تمامی مصرف کنندگان است ، مبادرت به تولید نسخه های خاص جهت مشاغل نموده که قابل افزودن به تمامی نسخه های نرم افزار هلو می باشند . از آن جمله می توان به نسخه پمپ و تاسیسات اشاره کرد: توسط این کیت می توان مشخصات فنی کالا را ثبت وبر اساس تمامی […]

کیت مشاغل هلو نسخه خدمات پس از فروش

1,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

شرکت طرفه نگار در پی دیگر اهدافی  که همانا جلب رضایت تمامی مصرف کنند گان است ، مبادرت  به تولید نسخه های خاص  جهت مشاغل نموده که قابل افزودن به تمامی نسخه های  نرم افزار هلو می باشند.از آن جمله می توان به نسخه خدمات پس از فروش اشاره کرد:    این کیت متناسب با نوع […]

کیت مشاغل هلو نسخه خدمات و تعمیرات کامپیوتر

1,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

شرکت طرفه نگار در پی دیگر اهدافی که همانا جلب رضایت تمامی مصرف کنندگان است ، مبادرت به تولید نسخه های خاص جهت مشاغل نموده که قابل افزودن به تمامی نسخه های نرم افزار هلو می باشند . از آن جمله می توان به نسخه خدمات و تعمیرات کامپیوتر اشاره کرد: این کیت جهت سهولت همکارانی که در زمینه فروش قطعه و سیستم […]

کیت مشاغل هلو نسخه سنگبری

1,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

شرکت طرفه نگار در پی دیگر اهدافی  که همانا جلب رضایت تمامی مصرف کنند گان است ، مبادرت  به تولید نسخه های خاص  جهت مشاغل نموده که قابل افزودن به تمامی نسخه های  نرم افزار هلو می باشند  از آن جمله می توان به نسخه سنگ بری اشاره کرد :  امکان محاسبه مساحت سنگ هنگام […]

کیت مشاغل هلو نسخه شیشه بری

1,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

شرکت طرفه نگار در پی دیگر اهدافی  که همانا جلب رضایت تمامی مصرف کنند گان است ، مبادرت  به تولید نسخه های خاص  جهت مشاغل نموده که قابل افزودن به تمامی نسخه های  نرم افزار هلو می باشند  از آن جمله می توان به نسخه شیشه بری اشاره کرد : برای استفاده از امکانات این […]

کیت مشاغل هلو نسخه فروش کامپیوتر ( سخت افزار)

1,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

شرکت طرفه نگار در پی دیگر اهدافی  که همانا جلب رضایت تمامی مصرف کنند گان است ، مبادرت  به تولید نسخه های خاص  جهت مشاغل نموده که قابل افزودن به تمامی نسخه های  نرم افزار هلو می باشند  از آن جمله می توان به نسخه سخت افزار فروشی  اشاره کرد : فروشگاه ها و شرکتهائی […]

کیت مشاغل هلو نسخه فروشگاه ها و سوپرمارکت ها

1,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

شرکت طرفه نگار در پی دیگر اهدافی  که همانا جلب رضایت تمامی مصرف کنند گان است ، مبادرت  به تولید نسخه های خاص  جهت مشاغل نموده که قابل افزودن به تمامی نسخه های  نرم افزار هلو می باشند. جهت تعریف پیک امکان استفاده از caller id امکان جستجوی کالا با بارکد در فاکتور امکان اینکه […]