نرم‌افزار حسابداری هلو به کارتخوانهای آپ، ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، متصل شده است

نرم‌افزار حسابداری هلو به کارتخوانهای آپ، ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، متصل شده است

 

مزایای استفاده از نرم‌افزار هلو با دستگاه کارت‌خوان آسان پرداخت

 سهولت در برقراری ارتباط نرم‌افزار هلو با دستگاه‌ کارت‌خوان آسان پرداخت
 سهولت در انجام تراکنش‌
 دقت بالا در تراکنش‌
 اطمینان از صحت مبلغ فاکتور فروش از طریق ارسال مستقیم مبلغ فاکتور از نرم‌افزار به دستگاه کارت‌خوان و نمایش مبلغ روی نمایشگر دستگاه
 ارسال کد پاسخ تراکنش به صندوق فروشگاه درست پس از اتمام تراکنش
 کوتاه شدن فرایند فروش از طریق تسریع در انجام تراکنش
 جلوگیری از خطاهای انسانی هنگام ورود اعداد مبلغ تراکنش روی دستگاه کارت‌خوان

درباره نویسنده