نرم‌افزار حسابداری هلو به کارتخوانهای آپ، ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، متصل شده است